რით შეგვიძლია დაგეხმაროთ?

მოგვწერეთ ან ისარგებლეთ ხშირად დასმული კითხვებით

ხშირად დასმული კითხვებილოკალური დომენის რეგისტრაცია
რა არის დომენი?
Posted by admin admin, Last modified by admin admin on 13 May 2019 02:42 PM
დომენი არის უნიკალური ინტერნეტ მისამართი, რომლის საშუალებითაც ხდება თქვენი ვებ გვერდის მოძებნა ინტერნეტ სივრცეში.  
„დომენური სახელი“ - ნიშნავს იდენტიფიცირების ნიშანს და შედგება:
.ge დაბოლოების დომენისგან და მის მარცხნივ მდებარე, წერტილით გამოყოფილი მეორე დონის დომენისგან (მაგალითად, domain.ge); ან
.ge დაბოლოების დომენისგან და მის მარცხნივ მდებარე, წერტილით გამოყოფილი ზოგადი დომენისგან (მაგალითად, domain.com.ge).

შეაფასეთ კითხვა