მოგვწერეთ ან ისარგებლეთ ხშირად დასმული კითხვებით

ხშირად დასმული კითხვები ყველაზე პოპულარული კითხვები
რამდენი ეჭრება საკომისიო ბილეთის დაბრუნების დროს?
Posted by admin admin, Last modified by admin admin on 18 March 2019 12:11 PM

თუ მატარებლის გასვლამდე დარჩენილია 15სთ-ზე მეტი დრო – მგზავრს ექვითება საქართველოს რკინიგზის ფიქსირებული საკომისიო–1.50ლარი

15სთ-ზე ნაკლები დრო–15%

4სთ-ზე ნაკლები დრო–30%

2სთ-ზე ნაკლებ დროში ბილეთი დაბრუნებას აღარ ექვემდებარება

შეაფასეთ კითხვა