მოგვწერეთ ან ისარგებლეთ ხშირად დასმული კითხვებით

ხშირად დასმული კითხვებიზოგადი კითხვები
მოქმედებს თუ არა შეღავათიანი ტარიფი სტუდენტზე
Posted by admin admin, Last modified by admin admin on 18 March 2019 11:46 AM
თუ სტუდენტად ფიქსირდებით პირადი ნომრის ჩაწერისას მე-2-ე კლასის ბილეთებზე   ავტომატურად ისარგებლებთ შეღავათიანი ტარიფით.

შეაფასეთ კითხვა