რით შეგვიძლია დაგეხმაროთ?

მოგვწერეთ ან ისარგებლეთ ხშირად დასმული კითხვებით

ხშირად დასმული კითხვებილოკალური დომენის რეგისტრაცია
ვის შეუძლია edu.ge,school.ge და net .ge დომენების შეძენა?
Posted by admin admin, Last modified by admin admin on 13 May 2019 02:41 PM

Edu.ge, school.ge და net.ge   დომენის შეძენა შეუძლიათ მხოლოდ იურიდიულ პირებს .  მსურველმა ორგანზიაციამ, 7 დღის ვადაში უნდა ატვირთოს  შესაბამისი დაბოლოების ზოგადი დომენური სახელისთვის დადგენილი მოთხოვნის დაკმაყოფილების დამადასტურებელი (PDF) დოკუმენტი, წინააღმდეგ შემთხვევაში დომენი გაუქმდება.

შეაფასეთ კითხვა