რით შეგვიძლია დაგეხმაროთ?

მოგვწერეთ ან ისარგებლეთ ხშირად დასმული კითხვებით

ხშირად დასმული კითხვები / ლოკალური დომენის რეგისტრაცია
(I) დომენური სახელი შესაძლოა შეიცავდეს ციფრებს (0-9), დეფისებს, ლათინურ ასოებს ან/და მათ კომბინაციას; (II) დიდი და პატარა ასო დომენურ სახელში არ განსხვავდება ერთმანეთისგან; (III)დომენურ სახელი არ უნდა იწყებოდეს ან ბოლოვდებოდეს დეფისით; (IV) დომენური სა...
დომენის შეძენა შესაძლებელია 1 დან 5 წლის ჩათვლით.
ინვოსით გადახდის დროს, გენერირებული ინვოისი აქტიურია 3 დღის განმავლობაში. ინვოისით ანგარისწორებისას საბანკო გადარიცხვის დანიშნულებაში აუცილებლად მიუთითეთ ინვოისის ნომერი. ინვოისის დამუშავებას, შესაძლოა დასჭირდეს 48 საათი, გაითვალისწინეთ რომ მოცემულ პერიოდ...
დომენის რეგისტრაცია და აქტივაცია ხდება მომენტალურად გადახდის დასრულებისთანავე. აუცილებლად დარწმუნდით რომ დომენური სახელი სწორად გაქვთ შერჩეული. წარმატებული გადახდის ორდერის გაუქმება შეუძლებელია. ყველა წარმატებული გადახდის შესაძებ ინფორმაცია შეგიძლიათ ...
დომენის დარეგისტრირება შეუძლია როგორც რეზიდენტ, ასევე არარეზიდენტ სრულწლოვან ფიზიკურ ან/და იურიდიულ პირს.
ვებგვერდზე შესაძლებელია დარეგისტრირდეს .GE სივრცის ყველა სახის დომენის რეგისტრაცია: .ge, .com.ge, .net.ge, .org.ge, .edu.ge, .school.ge, .pvt.ge. ზოგადი დომენის ქვეშ შესაძლოა დარეგისტრირდეს მხოლოდ შემდეგი ქვემოთ ჩამოთვლილი დაბოლოების მქონე დომენური სახელი...
EDU.GE, SCHOOL.GE და NET.GE   დომენის შეძენა შეუძლიათ მხოლოდ იურიდიულ პირებს .  მსურველმა ორგანზიაციამ, 7 დღის ვადაში უნდა ატვირთოს  შესაბამისი დაბოლოების ზოგადი დომენური სახელისთვის დადგენილი მოთხოვნის დაკმაყოფილების დამადასტურებელი (PDF) დოკუმენტი, წინა...
(I) .ge დომენის 1 წლის მომსახურების ფასი არის 30 ლარი; (II) .com.ge [http://com.ge/], .net.ge [http://net.ge/], .org.ge [http://org.ge/], .edu.ge [http://edu.ge/], .school.ge [http://school.ge/] და .pvt.ge [http://pvt.ge/] 1 წლის მომსახურების ფასი არის 1...
დომენი არის უნიკალური ინტერნეტ მისამართი, რომლის საშუალებითაც ხდება თქვენი ვებ გვერდის მოძებნა ინტერნეტ სივრცეში.   „დომენური სახელი“ - ნიშნავს იდენტიფიცირების ნიშანს და შედგება: .ge დაბოლოების დომენისგან და მის მარცხნივ მდებარე, წერტილით გამოყოფილი მეო...